Over MHV

Meppeler hockeyvereniging, kort gezegd MHV bestaat sinds 1931.

MHV is een club waar de familiecultuur belangrijk is ofwel: hockeyen in een veilig sportklimaat voor iedereen die graag wil hockeyen. We willen dit bereiken door samen te werken met andere sportverenigingen, scholen, de gemeente, kinderopvang en onze sponsoren en uiteraard de leden van de club.

Daarnaast trainen en coachen we op een sportieve en positieve wijze. Hierbij zal de nadruk liggen op de fysieke en mentale ontwikkeling van de spelers en geven ze zo goed mogelijk antwoord op vragen als: hoe ga je om met lastige situaties? Zelfredzaamheid van iedere speler is hierbij belangrijk.

De ontwikkeling van de individuele speler vinden wij belangrijk. In de jongste jeugd ligt de focus met name op het opleiden van onze spelers, hier leggen we de nadruk op het aanleren van de basistechniek, zoals bijvoorbeeld het aannemen en passen.
Vanaf de elftallen spelen de selectieteams prestatiehockey. MHV ziet het verschil tussen breedte- en prestatiesport in de intensiteit en snelheid waarmee een kind deze vaardigheden aan kan leren c.q. waarop ze getraind kunnen worden. Sportiviteit en respect zijn onze speerpunten. We hebben hiervoor ons eigen project in leven geroepen: Ik moedig aan

De vijf gouden regels van MHV zijn:

- Communiceer altijd met respect: behandel anderen zoals je zelf ook behandeld wil worden zowel mondeling, schriftelijk en via sociale media

- Wees gastvrij en sportief

- Respecteer de coach en de scheidsrechters

- Kom op tijd op wedstrijden en trainingen

- Houd de velden, het terrein en ons clubhuis netjes

Wij wensen iedereen een fijne tijd bij MHV toe!

Bestuur MHV 2020-2021

(Bovenste rij vlnr: Olaf Agterbosch, voorzitter; Gineke Koopmans, technische zaken. Onderste rij vlnr: Richard Bruins, MHV businessclub, Wouter Renkema, penningmeester)