ALV 25 oktober om 20:00

24-10

Beste MHV-leden,

 

Op 25 oktober om 20.00 is de Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze verenging.

Deze zal plaats vinden in het clubhuis met een inloop vanaf 19.45 uur.

Hierbij sturen wij jullie de agenda met als bijlagen de financiƫle status en de begroting voor het lopende boekjaar.

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ALV 2020-2021
4. Terugblik 2021 - 2022
5. Financiƫn
6. Kascommissie
7. Technische commissie
8. MHV Businessclub
9. Arbitrage
10. Benoemingen bestuur
11. Bestuur
12. Overige commissies
13. Stichting Vastgoed
14. Rondvraag en sluiting

Mocht je punten willen inbrengen in de vergadering deze graag uiterlijk 21 oktober indienen per mail bij: [email protected]

We zien jullie graag op de 25e oktober.

 

Met vriendelijke groet

Bestuur MHV

 

Olaf, Wouter, Gineke, Richard

(Nog te benoemen: Arend en Bene)

 
24-10-2023 Algemeen Bijlage