Nieuwsbrief MHV april 2021

23-4 Nieuws
Beste leden,

In onze nieuwsbrief van april treffen jullie nuttige informatie aan over:
  • Het aanstaande lustrum (MHV 90 jaar!)
  • Heeft jouw team al een actie opgestart voor het nieuwe veld?
  • Koffie te koop!
  • Incasso vierde termijn, korting voor senioren.
  • Parkeren en snel rijden.
Kijk snel in de bijlage!

Met vriendelijke groet,
Bestuur MHV
 
23-4-2023 Nieuwsbrief Bijlage