Vacatures bij MHV

24-5 Nieuws

Vacatures bij MHV

 

Als bestuur van MHV zijn wij erg trots op de betrokkenheid en inzet van alle leden en op die van onze vrijwilligers in het bijzonder. Zonder hen zou een vereniging als MHV niet kunnen bestaan. Wist u dat er per week meer dan 250 uur vrijwilligerswerk in onze vereniging zit?

Denkt u maar aan: coaches, trainers, scheidsrechters, rijders, bardiensten, technische commissie, sponsorcommissie, stichting vastgoed, clubhuiscommissie, bestuur, jeugdkamp, activiteiten etc. Zij doen zichtbaar (bv bardienst) en onzichtbaar (indelen van scheidsrechters) het werk. 

 

Hieronder staan de openstaande vacatures. Vacatures die we graag ingevuld zien. Hoe meer vrijwilligers de club dragen, hoe beter we het werk kunnen verdelen. 

Heeft u tijd en zin om u in te zetten voor onze mooi club? Wilt u van betekenis zijn voor onze vereniging? Ziet een leuke vacature, die u aanspreekt? Heeft u vragen over een vacature?

Neem dan contact op met ons per email ([email protected]) of bel met Olaf Agterbosch, voorzitter MHV (06-53335050).

Voor de continuïteit van onze club hebben we echt nieuwe vrijwilligers nodig! Ook als er niet iets tussen zit maar als u wel wat wilt doen, kunt u contact opnemen. We kunnen altijd overleggen en kijken wat goed bij u past.

 

Vacatures:


 

Een voorzitter van de Technische Commissie die:

·     Deelneemt aan de vergaderingen van de Technische Commissie en deze voorzit;

·     Acties en voortgang terugkoppelt aan het Bestuur MHV;

·     Op de hoogte is van de inhoud van het Technisch Beleidskader MHV

·     Op de hoogte is van de algemene gang van zaken op hockey technisch gebied en in de diverse lijnen (door regelmatig contact met lijncoördinatoren en hoofdtrainers)

·     Waar nodig contactmomenten tussen TC en bestuur initieert en de respectievelijke leden van beide gremia;

·     Coach/ouderavonden initieert voor alle teams aan het begin van en halverwege het seizoen met als minimale inhoud:

o  De doelstellingen van de vereniging, en meer specifiek het Technisch Beleidskader MHV 2019-2021;
- inhoud en werkwijze van HockeyPraktijk;

o  Verwachte gedrag en opstelling van ouders langs de lijn (in relatie tot ‘Ik moedig aan’);
- verwachte bijdragen van ouders aan de club (in relatie tot ‘Ik moedig aan’).

·     Vanuit de TC aanspreekpunt is voor het bestuur;

·     De facto lid van het bestuur is met portefeuille hockey technische zaken;

·     De TC inlicht over relevante ontwikkelingen en uitspraken van het bestuur;

·     Samen met de lijncoördinatoren en hoofdtrainers de selectietrainingen zoals in het technisch beleidskader vastgesteld coordineert;

·     Aanspreekpunt is voor ouders/spelers/coaches en trainers indien deze er met de lijncoördinatoren niet uitkomen.


Hoofdtrainer jongste jeugd die:

 

De volgende algemene doelen heeft:

·       De hoofdtrainer jongste jeugd van MHV is belast met het uitvoeren van het vastgestelde Technisch beleidskader van MHV voor de jongste jeugdteams (Funkey t/m E);

·       De hoofdtrainer jongste jeugd is belast met werving, regelen van trainerscursus en begeleiden van jongste jeugdtrainers, het signaleren en implementeren van nieuwe (technische ) ontwikkelingen en het implementeren en ontwikkelen van het trainingsplan jongste jeugd van MHV, conform het Technisch Beleidskader;

 

Als functiedoel heeft:

·       De hoofdtrainer jongste jeugd is verantwoordelijk voor de continuïteit van de trainingen, de trainingsprogramma’s en de begeleiding van jongste jeugdtrainers en -coaches.

·       De hoofdtrainer jongste jeugd zorgt voor een veilige en prettige omgeving voor de jongste jeugd en de trainers;

·       De hoofdtrainer jongste jeugd signaleert trainingsbehoeften en speelt hierop in;

·       De hoofdtrainer jongste jeugd is het gezicht van MHV tijdens voorlichtingsavonden voor ouders en coaches van jongste jeugd leden;

 

De volgende plaats in de MHV organisatie inneemt:

·       De hoofdtrainer jongste jeugd legt verantwoording af aan het bestuurslid belast met technische zaken, maar werkt intensief en nauw samen met de technische commissie cq de lijncoördinator jongste jeugd.

·       De hoofdtrainer jongste jeugd accordeert in afstemming met het bestuurslid Technische Zaken en de penningmeester de uitbetalingen van de trainers via LISA. De technische commissie zal samen met de hoofdtrainer jongste jeugd 2 keer per jaar evalueren m.b.t. de voortgang van de trainingen en het functioneren van de hoofdtrainer jongste jeugd zelf.

 

De deze functiekennis en vaardigheden heeft:

·       Kan trainingsbehoeften herkennen en implementeren;

·       Is in staat tot zorgvuldige follow-up van de leden die training krijgen;

·       Heeft ervaring met ledenvolgsysteem (TIPS in Lisa) of in staat dit zich snel eigen te maken;

·       Heeft een flexibele houding;

·       Heeft minimaal cursus HT2 of opleiding Lichamelijke Opvoeding of is bereid deze op korte termijn te halen;

·       Is in het bezit van VOG of in staat deze voor aanvang van de samenwerking te overleggen;

·       Heeft minimaal drie jaar ervaring als jongste jeugdtrainer of ervaring in een vergelijkbare rol;

 

Deze specifieke vaardigheden heeft:

·       Motiveren, stimuleren en enthousiasmeren van trainers en coaches;

·       Didactisch onderlegd;

·       Oog en oor hebben voor leden en hun ouders;

·       Communicatief vaardig;

·       Empathisch vermogen;

·       Deskundig en gedreven.

 

De hoofdtrainer jongste jeugd wordt aangesteld voor de duur van minimaal 1 seizoen en maakt aanspraak op de wettelijk vastgestelde maximale vrijwilligers vergoeding.


Een bestuurslid PR/Communicatie die:

·     leiding geeft aan een betrokken en gedreven commissie, die al helemaal ingewerkt is;

·     activiteiten voor de PR organiseert en onze vereniging intern (nieuwsbrief) en extern (persberichten) van informatie te voorziet;

·     deelneemt aan de bestuursvergaderingen  (1x per maand ongeveer 2 uur);

·     met de commissie acties organiseert (vaak ook per mail en app);

·     de nieuwsbrief maakt (2 uur per brief, frequentie in overleg met bestuur);

·     de sociale media accounts van de club beheert en hierop berichten plaatst;

·     op verzoek persberichten opstelt.

 

2 Lijncoördinatoren technische commissie (jongenslijn, meisjes A+B) die: 

·     het eerste aanspreekpunt is voor de teams, spelers, ouders en coaches binnen de betreffende leeftijdslijn; 

·     mede uitvoering geeft aan het technisch beleid van MHV, kennis heeft van de inhoud en werkwijze van HockeyPraktijk en de MHV-speerpunten een warm hart toedraagt; 

·     kennis heeft van het clubinformatiesysteem LISA en relevante mutaties kan doorvoeren; 

·     deelneemt aan de vergaderingen van de TC. 

 

Een coördinator scheidsrechters die:

·     verantwoordelijk is voor de indeling van de scheidsrechters in de veld- en zaalcompetitie; 

·     verantwoordelijk is voor de opleiding en bijscholing van voldoende scheidsrechters; 

·     nauw samenwerkt met de wedstrijdsecretaris en deze in noodgevallen kan vervangen;

·     incidenteel deelneemt aan de vergaderingen van de TC. 

 

Een coördinator zaalhockey die: 

·     verantwoordelijk is voor een soepel verloop van het zaalhockeyseizoen en daarvoor contact heeft met TC, wedstrijdsecretariaat, coördinator scheidsrechters, trainingscoördinator, beheerders zaalaccommodaties gemeente Meppel (verhurende partij) en coaches; 

·     zorgt voor het up to date houden van de instructies en het materiaal in de zaal (ballen/fluitjes etc.) voor de zaalgebruikers (trainers/coaches/spelers); 

·     zorgt voor een goed verloop van de wedstrijddagen en de zaalwacht regelt (leden/ouders die bij toerbeurt zorgen voor opvang teams/tegenstanders in de zaal);

·     in overleg met de TC jaarlijks de zaalteams en spelers aan de KNHB doorgeeft. 

 

Een coördinator activiteiten (tijdbelasting gemiddeld 6 uur per activiteit) die:

·     samen met een (bestaande) commissie verantwoordelijk is voor de afstemming en aansturing van diverse activiteiten zoals sinterklaasfeest, nieuwjaarsreceptie, seniorenfeest en Pinkstertoernooi;

·     contactpersoon is voor het bestuur. 

 

Een coördinator Grote Club Actie (tijdbelasting ongeveer 6 uur gedurende de actie) die: 

·     de actie actief uitzet onder de leden (stimuleren tot verkoop, mailing over de actie uitzetten, prijs verzorgen voor het team/de speler die de meeste loten verkocht heeft en uitreiken);

·     lotenboekjes verspreiden onder de leden en weer inzamelen;

·     verkochte loten invoeren op de site van de GCA (kan samen met de secretaris van het bestuur).

 

Een wedstrijdsecretaris die:

·     verantwoordelijk is voor de planning van wedstrijden in de veld- en zaalcompetitie en oefenwedstrijden; 

·     eerste contactpersoon is voor de KNHB en andere verenigingen aangaande het plannen van wedstrijden; 

·     op de hoogte blijft van de ontwikkelingen rondom wedstrijdplanning (doorgaans door de KNHB per mail aangeboden);

·     nauw samenwerkt met de coördinator scheidsrechters en deze in noodgevallen kan vervangen;

·     incidenteel deelneemt aan de vergaderingen van de TC. 

 

Een coördinator clubhuis die:

·     met een eigen begroting werkt en direct onder verantwoordelijkheid van het bestuur valt;

·     samen met het team van vrijwilligers zorgt voor een actief en goed toegankelijk clubhuis;

·     samen met het team van activiteiten/acties/ producten bedenkt om de omzet te verhogen en die aan de wensen van de leden voldoen;

·     gestelde regels en normen ten aanzien van) het gebruik van het clubhuis bewaakt;

·     toeziet op een juist gebruik van het kassa en voorraadsysteem;

·     de bardiensten op zaterdag en/of zondag indeelt;

·     periodiek kijkt naar de verhouding tussen inkoop- en verkoopprijzen van alle producten;

·     leveranciers selecteert voor onze producten zoals koffie, dranken etc.


Een trainer/coach Heren 1:

De Meppeler Hockey Vereniging (MHV) is een levendige, middelgrote hockeyclub met zo’n 500 leden. MHV heeft sinds 5 jaar weer een actief en gezellig Heren 1 team. Daarvoor hadden we een enkele jaren geen Heren seniorenteam: meeste spelers gingen na de A leeftijd studeren en elders hockeyen. Die trend is gekeerd.

Heren 1 draaide dit seizoen mee in de top van de 4e klasse en heeft de blik omhoog gericht. Promotie naar de 3e klasse lag binnen de mogelijkheden in de helaas afgebroken competitie. 

Wegens het onverwachtse afscheid van de huidige trainer/coach zijn wij op zoek naar een nieuwe. Naast het trainen, coachen en verder brengen van ons H1 team, behoren borgen van een goede aansluiting tussen de A junioren en senioren tot de taken van de trainer/coach, die tevens de TC adviseert over hockeyzaken. Interesse? Neem dan contact op met Eric de Boer (lijncoördinator seniorenteams) of Harm Bruins Slot (voorzitter TC) via [email protected] of bel met Harm. Zijn nummer vind je hier.
 

 
24-5-2022 Vacatures