Vrijwilligers gezocht voor diverse rollen bij MHV!

18-9

Als bestuur van MHV zijn wij trots op de betrokkenheid en inzet van  alle leden en op die van onze vrijwilligers in het bijzonder. Voor de continuïteit van onze club hebben we op korte termijn nieuwe vrijwilligers nodig! Hoe meer vrijwilligers de club dragen, hoe meer we het werk kunnen verdelen. Heb je tijd en zin om je in te zetten voor onze mooie club? Hieronder staan de vrijwilliger vacatures van dit moment.

Interesse gewekt voor een van deze rollen of wil je iets anders doen voor de club? Neem dan contact op met het bestuur via mail ([email protected]) of bel met voorzitter Harald Dinkelberg (06-51802467).


Vacatures:

 

1) Een bestuurslid PR/Communicatie die:

 • leiding geeft aan een betrokken en gedreven commissie, die al helemaal ingewerkt is;
 • Pr-activiteiten organiseert en onze vereniging intern (nieuwsbrief) en extern (persberichten) van informatie te voorziet;
 • deelneemt aan de bestuursvergaderingen  (1x per maand ongeveer 2 uur);
 • met de commissie acties organiseert (vaak ook per mail en app);
 • de nieuwsbrief maakt (2 uur per brief, frequentie in overleg met bestuur);
 • de sociale media accounts van de club beheert en hierop berichten plaatst;
 • op verzoek persberichten opstelt.

 

2) Een coördinator activiteiten (tijdbelasting gemiddeld 6 uur per activiteit) die:

 • samen met een (bestaande) commissie verantwoordelijk is voor de afstemming en aansturing van diverse activiteiten (zoals sinterklaasfeest, nieuwjaarsreceptie, seniorenfeest en Pinkstertoernooi);
 • contactpersoon is voor het bestuur. 

 

3) 2 Lijncoördinatoren technische commissie (voor jongste jeugd, jongenslijn en MA+B) die: 

 • het eerste aanspreekpunt is voor de teams, spelers, ouders en coaches binnen de betreffende leeftijdslijn; 
 • mede uitvoering geeft aan het technisch beleid van MHV, kennis heeft van de inhoud en werkwijze van HockeyPraktijk en de MHV-speerpunten een warm hart toedraagt; 
 • kennis heeft (of eigen wil maken) van het clubinformatiesysteem LISA en relevante mutaties kan doorvoeren; 
 • deelneemt aan de vergaderingen van de TC. 

 

4) Een coördinator scheidsrechters die:

 • verantwoordelijk is voor de indeling van de scheidsrechters in de veld- en zaalcompetitie; 
 • verantwoordelijk is voor de opleiding en bijscholing van voldoende scheidsrechters; 
 • nauw samenwerkt met de wedstrijdsecretaris en deze in noodgevallen kan vervangen;
 • Incidenteel deelneemt aan de vergaderingen van de TC. 

 

5) Een coördinator zaalhockey die: 

 • verantwoordelijk is voor een soepel verloop van het zaalhockeyseizoen en daarvoor contact heeft met TC, wedstrijdsecretariaat, coördinator scheidsrechters, trainingscoördinator, beheerders zaalaccommodaties gemeente Meppel (verhurende partij) en coaches; 
 • zorgt voor het up to date houden van de instructies en het materiaal in de zaal (ballen/fluitjes etc.) voor de zaalgebruikers (trainers/coaches/spelers); 
 • zorgt voor een goed verloop van de wedstrijddagen en de zaalwacht regelt (leden/ouders die bij toerbeurt zorgen voor opvang teams/tegenstanders in de zaal);
 • in overleg met de TC jaarlijks de zaalteams en spelers aan de KNHB doorgeeft. 

 

6) Een coördinator Grote Club Actie (tijdbelasting ongeveer 6 uur gedurende de actie) die: 

 • de actie actief uitzet onder de leden (stimuleren tot verkoop, mailing over de actie uitzetten, prijs verzorgen voor het team/de speler die de meeste loten verkocht heeft en uitreiken);
 • lotenboekjes verspreiden onder de leden en weer inzamelen;
 • verkochte loten invoeren op de site van de GCA (kan samen met de secretaris van het bestuur).

 

7) Een wedstrijdsecretaris die:

 • verantwoordelijk is voor de planning van wedstrijden in de veld- en zaalcompetitie en oefenwedstrijden; 
 • eerste contactpersoon is voor de KNHB en andere verenigingen aangaande het plannen van wedstrijden; 
 • op de hoogte blijft van de ontwikkelingen rondom wedstrijdplanning (doorgaans door de KNHB per mail aangeboden);
 • nauw samenwerkt met de coördinator scheidsrechters en deze in noodgevallen kan vervangen;
 • incidenteel deelneemt aan de vergaderingen van de TC. 

 

8) Een coördinator clubhuis die:

 • met een eigen begroting werkt en direct onder verantwoordelijkheid van het bestuur valt
 • samen met het team van vrijwilligers zorgt voor een actief en goed toegankelijk clubhuis
 • samen met het team van activiteiten/acties/ producten bedenkt om de omzet te verhogen en die aan de wensen van de leden voldoen;
 • gestelde regels en normen ten aanzien van) het gebruik van het clubhuis bewaakt;
 • toeziet op een juist gebruik van het kassa en voorraadsysteem;
 • de bardiensten op zaterdag en/of zondag indeelt;
 • periodiek kijkt naar de verhouding tussen inkoop- en verkoopprijzen van alle producten
 • leveranciers selecteert voor onze producten zoals koffie, dranken etc.
 
18-9-2020 Algemeen

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer nu!
Wil je reageren op het nieuws ?