Trainingsschema

Maandag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:30 - 18:00 Meisjes D1 Caroline Ritsema
Irene Agterbosch
Semi - AB
16:30 - 18:00 Meisjes D2 Britt Mazenier
Luke Govaert
Semi - CD
16:30 - 18:00 Meisjes D3 Anke Hogg
Hannah Talen
Zand - AB
16:30 - 18:00 Meisjes D4 Britte Olsder
Marijn Feij
Zand - CD
18:00 - 19:30 Jongens C1 Caspar van Dalen
Maarten Salverda
Zand - CD
18:00 - 19:30 Meisjes C1 Marnix Bakker
Sjoerd Lodder
Semi - CD
18:00 - 19:30 Meisjes C2 Mark Meppelink
Pam de Vries
Semi - AB
18:00 - 19:30 Meisjes C3 Harmen Dubbeldam Zand - AB
19:30 - 21:00 Jongens B1 Marnix Bakker
Rowan Visscher
Zand - CD
19:30 - 21:00 Meisjes B1 Maarten Salverda
Sjoerd Lodder
Semi - CD
19:30 - 21:00 Meisjes B2 Harmen Dubbeldam Semi - AB
19:30 - 21:00 Meisjes B3 Matthijs Elting Zand - AB
Dinsdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:30 - 18:00 Jongens D1 Caspar van Dalen
Sjoerd Lodder
Semi - AB
16:30 - 18:00 Jongens D2 Marije Meekhof
Mark Meppelink
Semi - CD
18:00 - 19:30 Meisjes A2 Harmen Dubbeldam Semi - CD
18:00 - 19:30 Meisjes A3 Martijn Nefkens Semi - AB
18:00 - 19:30 Meisjes A4 Caspar van Dalen Zand - AB
19:30 - 21:00 Heren 1 Maarten Salverda Semi - AB
19:30 - 21:00 Heren Jong 1 Jasper van Eijs Semi - CD
Woensdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
15:30 - 16:30 Funkey Florien Bakker
Isabella Tolhoek
Sophie Keur
Semi - A
15:30 - 16:30 Jongens F1 Feije Govaert
Sanne ten Kleij
Zand - A Verzamelen op semi
15:30 - 16:30 Meisjes F1 Frederique de Kok
Anouk Meekhof
Semi - B
15:30 - 16:30 Meisjes F2 Rosali Navarro
Taeke Bakker
Semi - C
15:30 - 16:30 Meisjes F3 Amber Breukelaar
Sophie Spruijt
Semi - D
15:30 - 16:30 Meisjes F4 Pam de Vries Semi spelen voorlopig nog geen competitie
16:30 - 17:30 Jongens E1 Bo Bruins
Taeke Bakker
Zand - A
16:30 - 17:30 Meisjes 8E1 Kayleigh Visscher
Whitney Potman
Semi - A
16:30 - 17:30 Meisjes 8E2 Pam de Vries
Tara Pullen
Semi - B
16:30 - 17:30 Meisjes E1 Britt Mazenier
Sophie Bruins
Zand - B
16:30 - 17:30 Meisjes E2 Anouk Meekhof
Laure Haandrikman
Zand - C
17:30 - 19:00 Meisjes D1 Caroline Ritsema
Irene Agterbosch
Zand - AB
17:30 - 19:00 Meisjes D2 Britt Mazenier
Luke Govaert
Zand - CD
17:30 - 19:00 Meisjes D3 Anke Hogg
Hannah Talen
Semi - CD
17:30 - 19:00 Meisjes D4 Britte Olsder
Marijn Feij
Semi - AB
19:00 - 21:00 Keeperstraining olv Jacky Vos en André Koopmans Trainingsgroep Semi - A
19:00 - 20:30 Meisjes A1 Jasper van Eijs Semi - CD
20:30 - 22:00 Dames 1 Albert-Jan Vaartjes Zand
20:30 - 22:00 Trimhockey Semi
Donderdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:30 - 18:00 Jongens D1 Caspar van Dalen
Sjoerd Lodder
Zand - CD
16:30 - 18:00 Jongens D2 Marije Meekhof
Mark Meppelink
Zand - AB
16:30 - 18:00 Meisjes C1 Marnix Bakker
Maarten Salverda
Semi - CD
16:30 - 18:00 Meisjes C3 Harmen Dubbeldam Semi - AB
18:00 - 19:30 Jongens B1 Rowan Visscher
Maarten Salverda
Semi - AB
18:00 - 19:30 Jongens C1 Caspar van Dalen Semi - CD
18:00 - 19:30 Meisjes A2 Harmen Dubbeldam Zand - CD
18:00 - 19:30 Meisjes C2 Mark Meppelink
Pam de Vries
Zand - AB
19:30 - 21:00 Dames Vet A Zand - CD
19:30 - 21:00 Meisjes B1 Maarten Salverda
Sjoerd Lodder
Semi - CD
19:30 - 21:00 Meisjes B2 Harmen Dubbeldam Zand - AB
19:30 - 21:00 Meisjes B3 Matthijs Elting Semi - AB
Vrijdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
15:30 - 16:30 Jongens F1 Feije Govaert
Nina van Leuveren
Semi - A
15:30 - 16:30 Meisjes F1 Leonie Borg
Anouk Meekhof
Semi - B
15:30 - 16:30 Meisjes F2 Nina van der Vleuten
Kayleigh Visscher
Semi - C
15:30 - 16:30 Meisjes F3 Sophie Spruijt
Lisa Olsder
Semi - D
15:30 - 16:30 Meisjes F4 Nina van der Vleuten Semi spelen nog geen competitie
16:30 - 17:30 Jongens E1 Bo Bruins
Taeke Bakker
Semi - A
16:30 - 17:30 Meisjes 8E1 Kayleigh Visscher
Whitney Potman
Zand - AB
16:30 - 17:30 Meisjes 8E2 Pam de Vries
Tara Pullen
Zand - CD
16:30 - 17:30 Meisjes E1 Britt Mazenier
Leonie Borg
Semi - B
16:30 - 17:30 Meisjes E2 Anouk Meekhof
Laure Haandrikman
Semi - C
17:30 - 19:00 Meisjes A1 Jasper van Eijs Semi - AB
17:30 - 19:00 Meisjes A4 Caspar van Dalen Semi - CD
19:00 - 20:30 Heren Jong 1 Albert-Jan Vaartjes Semi - AB
19:00 - 20:30 Meisjes A3 Martijn Nefkens Semi - CD
20:30 - 22:00 Dames 1 Albert-Jan Vaartjes Semi - CD
20:30 - 22:00 Heren 1 Semi - AB
20:30 - 22:00 Heren Vet A Zand - AB