Bijzondere leden

erelid
  Wim Brugts  erelid
  Arend Kuipers  erelid
lid van verdienste
2018  Jan Roelof Meeuwes  lid van verdienste
  Wim Brugts  lid van verdienste
  Johan Ovinge  lid van verdienste
  Aja de Boer  lid van verdienste
  Moniek Vogelsang  lid van verdienste
  Eric de Boer  lid van verdienste
  Jaap Zandbergen  lid van verdienste
  Marjolijn Wanders  lid van verdienste
  Jan Wiebo Faber  lid van verdienste