Lidmaatschap

Aanmelden als lid van MHV kan middels het invullen van het: inschrijvingsformulier. Nadat het formulier is ingezonden wordt er contact met u opgenomen door de Technische Commissie over de indeling in een team, de trainingstijd, wie de coach is, etc.
Indien u er nog niet zeker van bent of u of uw kind wilt gaan hockeyen, kunt u zich aanmelden als proeflid. U krijgt dan de mogelijkheid om 3 keer (vrijblijvend) mee te trainen. Aanmelden als proeflid kan door een mail te sturen naar: ledenadministratie Hierbij ontvangen wij graag de naam, telefoonnummer en geboortedatum van het proeflid.

Opzeggen van het lidmaatschap bij MHV doet u vóór 1 mei via een mail naar: ledenadministratie. Mondelinge opzeggingen zijn niet geldig. De boete voor te laat opzeggen is €50,-

Leeftijdscategorieën (Jongste) Jeugd:

In het Bondsreglement van de KNHB zijn de leeftijdscategorieën vastgesteld voor deelname aan de door de KNHB georganiseerde competities.

Peildatum voor het vaststellen van de leeftijd is 1 oktober van het lopende bonds- c.q. competitiejaar:

Jonger dan 6 jaar: Funkey hockey

6 of 7 jaar:            F-jeugd

8 of 9 jaar:            E-jeugd;

10 of 11 jaar:        D-jeugd

12 of 13 jaar:        C-jeugd

14 of 15 jaar:        B-jeugd

16 of 17 jaar:        A-jeugd

Het is daarbij niet toegestaan dat spelers in een jongere leeftijdscategorie spelen dan waarin ze volgens hun leeftijd moeten spelen. Hoger spelen mag wel altijd. Iemand die A-leeftijd heeft, mag dus niet in de B spelen. Iemand met B-leeftijd mag wel in de A spelen als het klassenverschil niet te groot is. (Bron: speelgerechtigdheidsregels junioren van de KNHB).