Contributie

De contributiebedragen voor het seizoen 2022/2023 zijn:

Groep Totaal Termijn *opm.
Senioren €323,00 €80,75 1
Studenten €252,00 €63,00 1
Trimhockey €178,00 €44,50 1
A Junioren €279,00 €69,75 1
B Junioren €279,00 €69,75 1
C Junioren €261,00 €65,25 1
D Junioren €261,00 €65,25 1
E Jongste jeugd €212,00 €53,00 1
F Jongste jeugd €165,00 €41,25 1
Ukkie hockey €38,00 nvt 2
Trainingslid jongste jeugd €77,00 nvt 2
Familiekorting: 4e lid en verder betaalt: 50%korting
Shirtfonds: €8,50
Inschrijfkosten: €25,00

Toelichting: Bedragen onder € 75 worden in één keer geïncasseerd.

*Opm. 1: Aanvang lidmaatschap gedurende het seizoen:

tussen 01 juli en 15 oktober 100% contributie
na 15 oktober 3/4 deel contributie
na 15 december 1/2 deel contributie
na 15 maart 1/4 deel contributie

*Opm. 2: Aanvang lidmaatschap gedurende het seizoen:
tussen 1 juli en 31 december; 100% contributie
tussen 1 januari en 30 juni; 50% contributie

 

De contributie wordt afgeschreven door M.H.V. met bankrekeningnummer: NL80RABO 0130239933

Opzeggen van het lidmaatschap bij MHV moet vóór 1 mei via een mail naar: ledenadministratie. Mondelinge opzeggingen zijn niet geldig. De boete voor te laat opzeggen is €50,-

MHV ontvangt met enig regelmaat een verzoek tot restitutie van de contributie omdat de privé situatie van een lid is veranderd, door bijvoorbeeld een verhuizing, blessure of door zwangerschap en hij/zij daardoor (een deel) van het seizoen niet heeft kunnen spelen.

Wij wijzen u er op dat de club hier niet verantwoordelijk voor is. Indien u vóór aanvang van het seizoen / kwartaal laat weten dat u niet in staat bent om te spelen, kan, u situatie voorgelegd worden aan het bestuur. Indien zij akkoord gaan, kan uw lidmaatschap worden stopgezet of tijdelijk op niet-spelend lid worden gezet.

Inning van de contributie:

De contributie voor het veldhockey wordt indien mogelijk in vier termijnen geïnd via een automatische incasso.

De betalingstermijnen tijdens het seizoen zijn:

- Veldhockey: rond 20 september / rond 20 november / rond 20 februari / rond 20 april

- Zaalhockey: rond 20 januari

De contributie voor het zaalhockey wordt in een keer geïnd.