Sponsorbeleid

Sponsorplan MHV 2018-2020 Datum: 3-12-2018

Over MHV
De Meppeler Hockey Vereniging (MHV) is de leukste en één van de grootste teamsportverenigingen van Meppel. MHV is opgericht in 1931, heeft zo’n ruim 500 actieve leden in de leeftijd van 4 tot 70 jaar. MHV is een gezellige en actieve club met een regionale functie waar sportiviteit en gezelligheid voorop staat, en waar uitgebreide ruimte is voor prestaties en ontwikkeling. Dit bereiken we door samen te werken met de leden, onze sponsoren, andere verenigingen en de gemeente. We spelen op het Sportpark Berggierslanden. Een goed bereikbare accommodatie voor leden uit de stad en de omgeving.
 
Elke zaterdag speelt de jeugd van de hele dag vol passie en enthousiasme haar wedstrijden op de beide velden. Op de zondagen spelen onze seniorenteams. Op deze dagen worden de wedstrijden druk bezocht door ouders, familie, vrienden en liefhebbers van het hockey. Het is dan ook altijd gezellig druk langs de lijn. 
Een aantal keer per jaar kennen we de Super Sunday, waarbij zowel heren 1 als dames 1 thuis spelen. Die dagen zijn vaak extra druk en gezellig. Samen met onze sponsoren willen we er voor zorgen dat de jeugd een fijne tijd bij de club heeft en mooie herinneringen bouwt. Ook voor onze senioren willen we borgen dat alle faciliteiten op orde zijn. Laten we dit samen mogelijk maken.

Het belang van sponsoring
Sponsoring is van groot belang voor de financiering van de club. MHV wil echter verder investeren in het verbeteren van de faciliteiten voor haar leden. Daar is geld voor nodig en sponsoring is de manier om dit te realiseren. De doelstelling is om in 2019-2020 jaarlijks > 25k aan sponsorgelden op te halen. Ook zal de sponsorbijdrage moeten worden gelabelde in de boekhouding, zodat we t.a.v. de sponsor transparant zijn in de besteding en eventueel het resultaat.  
Een goed doel staat centraal.

MHV kiest ervoor om een goed centraal te stellen in haar uitingen in het kader van Local Social Return. Dit is een innovatieve stap in de manier zoals de club zich samen met haar leden en sponsoren wil profileren. We helpen het goede aan naamsbekendheid en daarmee hopen we dat het goede doel meer fondsen kan werven. Als club laten we ons sociale gezicht zien en daarmee creëren we de mogelijkheid om projecten en acties vanuit de club hieraan te verbinden. Door niet meer afhankelijk te willen zijn van één hoofdsponsor, stellen we meerdere sponsoren in staat om in te stappen. De afhankelijkheid verschuift hiermee voor de club van een enkele (hoofd)sponsor, naar een netwerk van sponsoren. Dit biedt voor alle partijen meer continuïteit. 
Deze opzet biedt daarnaast nog  een aantal voordelen:
Vaste uiting op de voorkant van alle shirts
Het is een oplossing voor meerdere jaren
De club is niet afhankelijk van een hoofdsponsor
Instap van meer sponsoren mogelijk
Sponsoren verbinden zich openlijk aan het goede doel (MVO/Social return)
Door het goede doel af te stemmen op de sponsoren en bijvoorbeeld prominente netwerk/business clubs, ontstaat toegang tot een groter netwerk en groter potentieel aan fondsen
- Voor een periode van 3 jaar

Doelstellingen
Hoofddoel:
Samen hockey mogelijk maken en zichtbaar zijn bij de leden, gezinsleden en de ondernemingen die achter de club en haar netwerk schuil gaan. 

Subdoelen:
De sponsoring op zo’n wijze inrichten en betrekken, dat er meer middelen in de kas komen, zodat we hockey mogelijk maken voor alle leden
Een duurzame verbinding met het netwerk van sponsors realiseren. Hierdoor realiseren we een stabiele stroom aan sponsorbijdragen
Een duurzame verbinding realiseren met de stad Meppel, ondernemers, overheid, goede doelen, onderwijs (jeugd) en de business/netwerk clubs
Sponsoren een relevant netwerk cq doelgroep bieden
Projecten en initiatieven binnen of vanuit MHV mogelijk maken

Uitgangspunten Beleidsplan MHV 2016 – 2020:
We beschrijven duidelijk; "What’s in it for me (me = sponsor)”
We maken duidelijk; "Why do I care (I = sponsor)”
Sponsorbeleid moet kapstok bieden voor alle initiatieven
We zijn transparant in wat we doen, wie we zijn en wat de sponsor er voor terug krijgt
Onze aanpak = Agile: kleine dingen starten en afmaken = kortste weg naar succes
Meer activiteiten met de sponsoren ondernemen in het kader van verbinding
Het actief bouwen en onderhouden van de relatie met de sponsoren
Het beleid moet initiatieven vanuit leden en sponsoren mogelijk maken
Verzoek tot sponsoring en de invulling/coördinatie ervan (vorm, duur, voorwaarden en prijs), verloopt uitsluitend via de sponsor commissie
Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de afspraken en contracten met de hoofdsponsor en het goede doel
Vanuit de gedelegeerde bevoegdheid mag de sponsor commissie binnen de afgesproken kaders zelfstandig overeenkomsten sluiten met sponsoren
Sponsor overeenkomsten worden schriftelijk vastgelegd. Ondertekening door teken bevoegd persoon vanuit het bestuur, vanuit de aansprakelijkheid van MHV
Indien niet specifiek in het beleid omschreven, worden per sponsor item invulling, prijs en voorwaarden in overleg met de sponsorcommissie vastgesteld
We waken in overleg met de sponsoren voor conflicterende belangen
We bieden sponsoren de mogelijkheid om actief te participeren in projecten en commissies
Sponsor activiteiten worden periodiek geëvalueerd. Niet alleen of de activiteit nog relevant is, maar ook of MHV voldoet aan de verwachting van de sponsor

Algemeen
In de afgelopen jaren is er groeiende aandacht gekomen voor sponsoren en sponsoring in het algemeen. Door de groeiende groep betrokken vrijwilligers is een aantal initiatieven genomen, waarbij ook sponsoren de initiatieven mogelijk gemaakt hebben. Dat was feitelijk het startsein om sponsoring op een meer gestructureerde wijze aan te pakken. Door het vormen van een sponsorcommissie, wordt hier invulling aan gegeven. 
We hebben gemerkt dat het gericht aandacht geven aan de betrokken sponsoren leidt tot positieve reacties. Een mooi uitgangspunt om dit beleid op te baseren. 

Doelgroep voor de sponsoren
Vanuit verschillende optieken kun je kijken naar de doelgroepen die MHV in te brengen heeft. MHV straalt positiviteit uit en bedrijven associëren zich graag met positief gedrag. Bovendien kent MHV een grote groep leden, die een eigen onderneming heeft en de club via hun onderneming een warm hart toedraagt.
De doelgroepen zijn:
Jeugdleden, jeugd van 4 – 18 jaar
Ouders en familie van de jeugdleden
Senioren
Trimhockey
Vrijwilligers
Sponsoren
KNHB
Oud leden
Samenwerkende verenigingen in de stad
De club waar je op bezoek bent voor een wedstrijd of toernooi
Inwoners van Meppel e.o., die zijn verbonden aan het goede doel

Sponsorproducten
Vanuit de club kennen we een aantal sponsorproducten, die we hieronder verder uitwerken. Het betreft kleding, items op en rond het veld, op en rond de gebouwen, middelen en exploitatie items, evenementen en projecten.

1. Kleding
Algemeen: De club is te identificeren aan de hand van vastgestelde kleuren voor de verschillende items. Deze zijn vastgelegd binnen het beleid van de club, evenals het merk kleding/item en de leveranciers. Dit in verband met prijs en sponsor afspraken op dit gebied.
Shirts: Beleid is dat ieder team is uitgerust met een wedstrijdshirt van de club, waarbij het goede doel op de voorzijde is gepositioneerd. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen het prestatie niveau van het team en/of het jeugd of senioren betreft. 
Aanvullende shirt sponsoring is in principe mogelijk voor de resterende duur van de hoofdovereenkomsten en/of het shirtfonds, met een maximale termijn van drie jaar.
Overige kleding: Naast het shirt zijn er diverse mogelijkheden om te sponsoren. Hierbij willen we verschillende keuzes faciliteren. In de basis kun je er voor kiezen om een item te sponsoren voor de jeugdlijn jongens en/of meisjes, senioren heren en/of dames, prestatie teams en/of ieder afzonderlijk teams. 
 
2. Op en rond het veld
Borden: We bieden de mogelijkheid om in ruil voor een bijdrage een bord te plaatsen op een zichtlocatie langs een van de velden. De afmetingen, mogelijkheden en prijzen liggen hiervoor vast.

Veldnaam sponsoring: We bieden de mogelijkheid om de veldnaam van het waterveld, zandveld of inspeelveld te adopteren voor de duur van minimaal 3 seizoenen. Deze naam zal worden gekoppeld aan het wedstrijd schema, zichtbaar op de TV krant in de kantine, website, wedstrijdtafel en een prominente plaatsing aan het veld.

Dug-outs: We bieden de mogelijkheid om de dug-out om te dopen tot jouw opvallende sponsor domein.

Mobiele doeltjes: We bieden de mogelijkheid om de doeltjes te voorzien van een sponsor uiting op de achterzijde. Deze doeltjes worden gebruikt bij de wedstrijden van de jongste jeugd.

Milieu: Duurzaamheid is een belangrijk item voor de club. Een van de mogelijkheden die we sponsoren bieden is het omarmen van afvalinzameling en/of afvoer er van. Op en rond de velden zijn er meerdere zichtlocaties beschikbaar (afvalbakken en containers) voor sponsor uitingen.  Dit kunnen we koppelen aan uitingen op de website en in de kantine of in combinatie met een van de andere mogelijkheden.
 
Fietsenstalling: MHV kent een vaste opstelplaats voor de fietsen. Rond deze ruimte kunnen uitingen worden gecreëerd voor sponsoren. Idealiter wordt er een voorziening getroffen voor het gestructureerd plaatsen van fietsen bij de club. Dat dient dan twee doelen. 

3. Op en in de gebouwen
Op en in de gebouwen bieden we meerdere prominente zicht locaties, die benut kunnen worden voor uitingen van sponsoren.
Hierin kennen we een aantal vormen:
Uitingen op zichtlocaties vanaf de Europalaan op het kleedgebouw. Hier zijn drie prominente plaatsen beschikbaar o.b.v. eenduidig formaat, frame en doek.
Uitingen op zichtlocaties vanaf de entree.
  Hierbij is een aantal locaties te benoemen:
     - Entree poort
     - Haag achter tennisvelden
     - Hekwerk bij entree van het complex
     - Kleedgebouw, frame en doek
     - Muur rechts van de deur
     - Boei boven de deur
     - Afrastering rond het clubgebouw
- Uitingen op het clubgebouw, zichtlocaties vanaf de velden:
     - Boeien boven de ramen
     - Afrastering rond het clubgebouw
     - Lounge corner
Uitingen binnen het clubgebouw
     - Diverse wanden
     - Een specifieke ruimte sponsoren
    - Lounge of zitcorner
Kleedkamers
 
4. Middelen en exploitatie items
In het dagelijkse gebruik binnen de club zijn er diverse middelen, die gesponsord kunnen worden. Sponsoring kan zijn om iets mogelijk te maken en/of beschikbaar te stellen. Hiermee kan de club dan kosten uitsparen en de sponsor zichtbaarheid genereren. Hierbij denken we aan een aantal items:
Goodie bags
Koffiebekers
Boekjes en magazines
Clubkleding en merchandise
Hockey gerelateerde materialen
Eten en drinken
Narrowcasting en overige hardware
Hockeyballen
Kortingsacties voor leden (loyalty card)
Shoot
Website
Narrowcasting

5. Projecten en activiteiten
De club ontplooit continu projecten en activiteiten in het kader van ledenbinding, clubcultuur, ontwikkeling faciliteiten en voor het goede doel. Het kan zo zijn dat een project of evenement ook in het teken staat van de Local Social Return.
Hierbij kun je denken aan:
Evenementen (met name de naamgeving van)
Pinkstertoernooi (ouder/kind)
Hockeykamp
Diverse toernooien
Sinterklaasfeest
Vrijwilligersavonden
Nieuwjaarbijeenkomst

Clubcultuur
Daarnaast worden er diverse projecten opgestart om te bouwen aan de clubcultuur of juist aan binding met de leden. Het huidige "Ik moedig aan” project is hiervan een voorbeeld. Dit project heeft een spin off voor de club, de regio en de hockeybond.
Faciliteiten
Binnen de club is er continu behoefte om ook de faciliteiten te moderniseren of juist meer duurzaam te maken. Op projectbasis moeten hiervoor fondsen worden geworven en/of gericht acties worden ondernomen. Natuurlijk het sponsornetwerk hier bij betrokken worden en aan de andere kant biedt het de sponsor de mogelijkheid om een onderdeel juist mogelijk te maken en te omarmen. Denk daarbij aan:
Zonnepanelen;
Fietsenhok;
Upgrade clubhuis en kleedkamers;
Vervanging van de velden;
Milieu en duurzaamheid.

Local Social Return (Goed doel)
Onze verbinding aan het goede doel kan worden ondersteund door vanuit de club diverse projecten op te starten. Hierin staat dan de Local Social Return centraal. Natuurlijk heeft een sponsor de mogelijkheid om dit project te omarmen. Enkele mogelijkheden die we zien in dit kader zijn: 
Acties om fondsen te werven voor het goede doel (bv. snertactie);
Aan de stad Meppel gerelateerde activiteiten (festival, wandel4daagse, City Run, Meppeldag etc.);
-Een activiteit waarin de leden deelnemen (bv. MHV fietst Mont Ventoux).

Sponsoren
We gaan met onze sponsoren een verbinding aan voor langere tijd. De sponsor levert een bijdrage aan de club. De club verplicht zich om de gemaakte afspraken na te komen en transparantie te geven over de benutting van de ontvangen middelen. 
Het doel is te werken aan een duurzame relatie. Vanuit de club zal daarom een aantal activiteiten moeten worden geborgd in het beleid en de uitvoering (minimaal 2x per seizoen). Naast het bieden van de aan de club gerelateerde doelgroep willen we de sponsoren ook actief betrekken bij de club. Hiervoor zal een aantal zaken structureel moeten worden georganiseerd. Hierbij kun je denken aan:
Het nakomen van de gemaakte afspraken in het contract
Het organiseren van sponsor gerelateerde bijeenkomsten
Periodieke sponsor presentatie in de Shoot, website en/of op het narrow casting systeem
Hockey clinics bieden voor de sponsoren of het bedrijf van de sponsor
Het clubhuis desgewenst ter beschikking stellen voor sponsor doeleinden
Of andersom: club gerelateerde activiteiten uitvoeren bij de sponsor
Zichtbaarheid op de media kanalen van de club (social media, website, tv in clubhuis etc…)

Organisatie
Binnen MHV kennen we een sponsorcommissie, welke verantwoording aflegt aan het bestuur en daarmee aan de leden. Deze commissie bestaat uit een voorzitter en kent verder een beleidstaak en diverse uitvoerende taken. In principe stelt de sponsorcommissie periodiek een plan van aanpak op, waarbij onderwerpen als hoe de sponsoren te benaderen en te werven worden beschreven. Tevens kan de sponsorcommissie het bestuur en andere commissies ondersteunen met het werven van fondsen, communicatie met sponsoren en de toetsing aan het beleid. Het initiatief hiervoor ligt bij de uitvoerende commissie.